Słomczyńska, I. (2014). Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 121-133. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.9