Kalka, P. (2014). Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 147-169. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.11