Dylus, A. (2014). Book reviews: Zbigniew Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej. DomWydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 692. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 423-427. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.29