Kubin, T. (2015). Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 57–75. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.4