Zięba, R. (2015). Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 109–122. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.7