Bryła, J. (2015). Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 123-142. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.8