Prażuch, W. (2015). Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 567-591. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.33