Wawrowska, H. (2015). Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 551-565. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.32