Fiszer, J. (2016). Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 51–66. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.4