Barabasz, A. (2016). PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986). Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 317–334. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.20