Przybylska-Maszner, B. (2016). Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 353-370. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.22