Fiedler, R. (2016). Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 371–379. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.23