Wojnicz, L. (2016). Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 397–412. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.25