Kaczmarek, F. (2016). Unia Europejska wobec ƚwiatowego Szczytu Humanitarnego. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 413-428. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.26