Tkachuk, A. (2016). Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 481-496. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.30