Kruk, A. (2016). Hans-Gert Pöttering, Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 511-514. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.33