BARTKOWIAK, ŁUKASZ. Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 1, p. 95-124, 15 grudz. 2007.