KA┼╣MIERCZAK, M. Integracja europejska w perspektywie teorii gier wielokrotnych. Wybrane zagadnienia. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 2, p. 317-332, 15 grudz. 2008.