KAKAREKO, K. Audiowizualne usługi medialne w świetle dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 2, p. 333-344, 15 grudz. 2008.