HOFFMANN, T. Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 3, p. 255-278, 15 grudz. 2009.