TOMASZYK, M. J. Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 3, p. 279-294, 15 grudz. 2009.