STOLARCZYK, M. Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosj w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 4, p. 29-66, 15 grudz. 2010.