REWIZORSKI, M. Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego – stan obecny i perspektywy. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 4, p. 137-154, 15 grudz. 2010.