ŁAKOMY, M. Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-amerykańskich na przełomie XX i XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 4, p. 205-216, 15 grudz. 2010.