ZAJĄC, J. Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 5, p. 249-262, 15 grudz. 2011.