OLECHOWSKA, P. Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analiza prasy regionalnej w latach 2002–2004. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 5, p. 263-288, 15 grudz. 2011.