KOŁEK, P. Unia Beneluksu – nowa odsłona starej współpracy. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 5, p. 439-452, 15 grudz. 2011.