GRYGO, B. Zbigniew Czachór (red.), 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją..., WN INPiD UAM, Poznań 2007, ss. 337. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 1, p. 363-364, 15 grudz. 2007.