TOMASZYK, M. J. Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ss. 708. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 2, p. 386-389, 15 grudz. 2008.