REWIZORSKI, M. Polityka zagraniczna. Aktorzy - potencjały - strategie, red. Teresa Łoś-Nowak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, ss. 575. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 6, p. 398-400, 15 grudz. 2012.