KAMPROWSKI, R. Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 7, p. 437-439, 15 grudz. 2013.