KAMPROWSKI, R. Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284. Rocznik Integracji Europejskiej, [S. l.], n. 7, p. 437–439, 2013. DOI: 10.14746/rie.2013.7.34. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11638. Acesso em: 6 cze. 2023.