., . Spis treĊ›ci. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 6, p. 3-6, 15 grudz. 2012.