OLSZEWSKI, P.; CHOJAN, A. Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 11, p. 135-146, 11 lip. 2018.