REDAKCJA, R. I. E. Słowo wstępne. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 11, p. 7-8, 15 grudz. 2017.