RATAJCZAK, A. R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, ss. 168. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 13, p. 366-367, 31 grudz. 2019.