WIERZCHOWSKA, A. Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 65-83, 31 grudz. 2020.