CZUB, J. F. Reprezentacja aktorów niepaństwowych w Unii Europejskiej a polska racja stanu. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 85-99, 31 grudz. 2020.