GRABINA, G. Wpływ propagandy rosyjskiej na międzypaństwowe relacje Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej: na przykładzie Ukrainy i Polski. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 113-123, 31 grudz. 2020.