POTYRAŁA, A. Gdy imigracja staje się koniecznością. Polityka imigracyjna Republiki Chińskiej na Tajwanie – lekcje dla Europy. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 153-165, 31 grudz. 2020.