KOŹBIAŁ, K. Kraj Saary a początki integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 187-198, 31 grudz. 2020.