NIED┼╣WIECKI, A. Co po Unii? Polska a procesy (dez)integracyjne w Europie. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 199-213, 31 grudz. 2020.