GIERAT-BIEROŃ, B. Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 227-248, 31 grudz. 2020.