GIERAT-BIEROŃ, Bożena. Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki. Rocznik Integracji Europejskiej, [S. l.], n. 14, p. 227–248, 2020. DOI: 10.14746/rie.2020.14.15. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/27208. Acesso em: 25 luty. 2024.