BARTKOWIAK, M.; RATAJCZAK, A. Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 359-372, 31 grudz. 2020.