PRZYBYLSKA-MASZNER, B. Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – kompetencje formalne i nieformalne w świetle postanowień traktatu lizbońskiego i praktyki działań. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 373-389, 31 grudz. 2020.