KOSZEL, B. Józef M. Fiszer, Mateusz Czasak, Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2020, ss. 485. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 391-392, 31 grudz. 2020.