RATAJCZAK, A. Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 566. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 14, p. 396-398, 31 grudz. 2020.