ŁAŹNIEWSKA, E.; JANICKA, I.; GÓRECKI, T. Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 15, p. 195-213, 31 grudz. 2021.