PRAŻUCH, W. Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 9, p. 567-591, 15 cze. 2015.